азаматтық қорғаныс жоспарын, эвакуациялау жоспарын әзірлеу

разработка плана гражданской обороны и плана эвакуации

өндірістік бақылау туралы ережелерді әзірлеу

Азаматтық қорғаныс жоспары азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларды орындау және төтенше жағдайларды жою көлемін, ұйымдастыруын, қамтамасыз ету тәртібін,тәсілдері мен мерзімдерін белгілейді. Ұсынылып отырған мақалада азаматтық қорғаныс бойынша белгілі санатқа жатқызылған және жатқызылмаған ұйымдардың (мекемелердің, кәсіпорындардың) азаматтық қорғаныс жоспарының құрылымы мен мазмұны қарастырылады.

«Азаматтық қорғау туралы» 11.04.2014 жылғы N 188-IV ҚР Заңының 21-бабына сәйкес ұйымдар азаматтық қорғаныс жоспарын әзірлейді. Өз құзыреті шегінде және заңмен және өзге де ҚР нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте:

  • азаматтық қорғаныс бойынша іс-шаралардың өткізілуін жоспарлайды және ұйымдастырады;
  • соғыс уақытында өзінің тұрақты қызмет етуін қолдау бойынша іс-шаралар жүргізеді;
  • өз жұмыскерлерінің азаматтық қорғаныс саласында даярлығын жүзеге асырады;
  • азаматтық қорғаныс мақсатында материалдық-техникалық, азық-түлік, медициналық және басқа да құралдардың запастарын құрады және ұстайды

с-әрекеттің барлық көрсетілген бағыттары жоспарлануға жатады. Сөйтіп, ұйымның азаматтық қорғаныс (АҚ) жоспары кез келген ұйымның АҚ саласындағы негізгі құжаты болып табылады.

Әрине, жоспардың мазмұны ұйымның (мекеменің, кәсіпорынның) түрі мен көлеміне, әскери іс-қимылдар немесе ТЖ туындаған жағдайдағы алға қойған міндеттеріне, өндірістік қызметтің ерекшеліктеріне және оның мемлекет экономикасындағы рөліне немесе халық қауіпсіздігіне ықпалына байланысты болатыны анық. Бұл факторлар ұйымды азаматтық қорғаныс бойынша санатқа жатқызу кезінде ескеріледі.

Хат жолдау