КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ҚОРҒАУ

Кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды ұйымдастыру
Қазақстандағы кәсіпорындағы еңбекті қорғау
Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқару

кӘСІПОРЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарын орындауды бақылау тұтастай және толығымен жұмыс берушіге тиесілі. Кодекстің 201-бабы 2-тармағы жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі белгіленген талаптардың сақталуын және анықталатын бұзушылықтарды жою бойынша шұғыл шаралардың қабылдануын реттейді.

Кез келген нысандағы кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі үшін бақылау өз ішінде келесіні қамтиды:

 • жұмыс процесіне еңбекті қорғау жүйесін басқаруды құру және енгізу
 • еңбек жағдайы нормаларының сақталуын бақылау
 • еңбек жағдайының ахуалына талдау жасау
 • қауіп-қатерлерді бағалау және оларды жою бойынша шара қабылдау

Кәсіпорын басшысының міндетіне еңбекті қорғау жөнінде қызметті құру, не болмаса тиісті маманның лауазымын енгізу кіреді. Нақты жұмыс беруші барлық дерлік жұмыскерлерді қауіпсіз еңбек жағдайымен және денсаулық пен өмірлерінің қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл міндеттер заңмен қадағаланады. Сөйтіп, басшы:

 • еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі қағидаларының жаңасын бекітуге және қолданыстағы қағидаларды қайта қарауға
 • еңбек кодексі нормалары мен талаптардың орындалуын қадағалауға
 • профилактикалық мерзімді медициналық қарауды ұйымдастырумен айналысуға
 • жұмыскерлердің сақтандырылуын ұйымдастыруға
 • жазатайым оқиғалардың есепке алынуын және тергеуін жүргізуге
 • еңбекті қорғау мәселелері бойынша жұмыскерлердің оқытылуын, нұсқауын, аттестаттауын уақытылы жүргізуге
 • жабдықтың профилактикасын, зерттеуін, ауыстыруын және жаңартылуын уақытылы жүргізуге
 • әр жұмыскердің жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарымен жабдықталуын қамтамасыз етуге
 • өндіріс объектілерін еңбек жағдайына байланысты қамтамасыз етуге міндетті.


Кәсіпорынның әр жұмыскері қауіпсіз және барлық талаптар бойынша жабдықталған жұмыс орнына ие болуға құқылы, дегенмен заң оған еңбекті қорғау қағидаларын сақтау міндеттемесін жүктейді. Кез келген сәйкессіздіктер, істен шығу, бұзушылықтар, апаттар, науқастану жұмыс берушіге хабарлануы тиіс. Еңбек шартында жазып көрсетілген барлық еңбек жағдайлары істің шынайы жағдайына сәйкес келуі тиіс.

КӘСІПОРНЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Өнеркәсіптің әр жұмыс істеп жатқан саласы өз жұмысында Еңбекті қорғауды басқарудың бірыңғай салалық жүйесін басшылыққа алады. Сәйкесінше, әр кәсіпорынның еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігінің жеке қызметтері болуы тиіс.

Олардың негізгі міндеті – жұмыс орнында еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету.

Одан басқа олардың міндеттеріне мыналар жатады

 • кәсіпорындағы қолданыстағы еңбекті қорғауды ұйымдастыру қағидаларын жетілдіру
 • жарақаттану, кәсіби аурулар, жазатайым оқиғалар, апаттардың себептеріне талдау жүргізу және оларды болдырмау үшін алдын алу іс-әрекеттерін әзірлеу
 • тексерулерді және кіріспе, сондай-ақ жүйелі нсұқауларды өткізу
 • жазатайым оқиғалардың тергеуіне қатысу
 • жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша жоспарларды құруға , кәсіпорындағы еңбекті қорғауды сақтау нұсқаулығы мен қағидаларын әзірлеуге қатысу
 • еңбекті қорғау жөнінде жұмысты және қауіпсіз жұмыс шарттарын қамтамасыз етуді бақылау

Егер кәсіпорын толыққанды бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ете алмаған жағдайда, бұл міндеттерді өзіне басқа ұйым жүктей алады. Сөйтіп, біздің компания еңбекті қорғауды бақылау және заңнама ұйғарымдарын орындау бойынша бақылау қызметтерін ұсынады. Біздің қызметтер тізбесіне мыналар кіреді:

 • Еңбек жағдайы бойынша өндірістік объектілерді аттестаттау
 • Зерттеу орталығы
 • Жабдықтарды сынақтан өткізу
 • Өндірістік жабдықтың жай-күйін бақылау
 • Жұмыс орнында зертханалық-аспаптық өлшемдерді жүргізу
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жасау


Біз білеміз, заңнама және кәсіпорынның өзінде көрсетілген еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі қағидаларының кез келген сәйкессіздігі жазатайым оқиғаларға, апаттарға, ауруларға және жұмыскерлердің өздерінің денсаулығы мен өміріне өзге де зиян келуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Біздің компания бұзушылықтарды анықтауға басты назар аударады және оларды жою бойынша ұсынымдары бар іс-әрекет жоспарын әзірлеуді ұсынады.

ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

Заңнамалық деңгейде лайықты және қауіпсіз еңбек жағдайлары Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес қамтамасыз етіледі. Алайда, кодекс еңбекті реттейтін жалғыз құжат деп қарастырмаған жөн. Сөйтіп, көптеген нормативтік-құқықтық актілер, ішкі қағидалар да аталмыш жүйенің «құрама бөлшектері» болып табылады. Еңбек жағдайларын реттеу мемлекеттік және өңірлік деңгейде де іске асырылады.

Кәсіпорынның меншік түріне қарамастан, ҚР заңдары әр жұмыскер үшін еңбектің салауатты және қауіпсіз жағдайларына кепілдік береді. Қорғаудың өзінің жай-күйіне тікелей жұмыс беруші толық жауапты болады, алдын алу жұмыстары оның қадағалауымен және бақылауымен жүргізіледі. Жоғары тұрған органдар үздіксіз тұрақты тәжірибелік, әдістемелік, ақпараттық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУ

Басты орган, әрине, мемлекет болып табылады. Негізгі заңдар және неғұрлым мамандандырылған өндірістік актілер сүйенетін база Еңбек кодексінде көрсетілген. Еңбек қауiпсiздiгi – еңбек қызметi процесiнде жұмыскерлерге зиянды және (немесе) қауiптi әсердi болдырмайтын iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етiлген жұмыскердiң қорғалу жай-күйi;

Белгіленген нормалар мен қағидаларды кез келген бұзушылық – бұл жалпы жүйедегі үйлеспеушілік. Нормалардан тіпті кішігірім ауытқу мүліктің, жабдықтың бұзылуына, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуіне себеп болуы мүмкін, сондай-ақ анағұрлым күрделі бұзушылықтардың алғышарттарына да айналуы мүмкін. Мұндай жағдайларды болдырмас үшін нұсқаулықтарды және тексерулерді, жұмыскерлер мен жұмыс орындарының аттестатталуын уақытылы өткізіп отырған абзал.

Біздің компания жұмыс процесі қауіпсіздігінің сақталуын бақылау бойынша қызметтерді көрсетуге әзір. Біздің қызметтер қандай пайда әкеледі?

 • заңнама және кәсіпорындағы істердің шынайы жағдайының сәйкес келуіне сенімділік
 • жоғары тұрған және бақылаушы инстанциялардың тексерісі кезінде сіздің тыныштығыңыз
 • жұмыс процесінің қауіпсіздігін сезіну
 • жабдықтардың, машиналардың қауіпсіздігі мен дұрыс жұмысына сенімділік
 • заңнамалық түрде негізделген еңбекақыны, жеңілдіктер, жұмыс тәртібін, қосымша және сақтандыру төлемдерін белгілеу мүмкіндігі

Бізде жоғары білікті мамандар қызмет етеді, ал біздің тәжірибеміз бен біліктілігіміз көптеген аттестаттармен және сертификаттармен дәлелденген.

enbek.gov.kz
comprom.mid.gov.kz
http://emer.gov.kz